Ergotherapie

  • Men is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor ergotherapeuten
  • Heeft kennis van en werkt volgens de meest recente richtlijnen op het gebied van centraal neurologische aandoeningen
  • Heeft minimaal 2 scholingen gevold voor diagnostiek en evaluatie handelen welke beschreven wordt in de richtlijn ergotherapie bij beroerte (zoals COPM / AMPS / A-ONE / PRPP)
  • Is geschoold en heeft ervaring op het gebied van cognitieve revalidatie
  • Heeft wekelijks minimaal 4 NAH patienten in behandeling
  • Volgt jaarlijks minimaal 3 intervisie bijeenkomsten van Eye Opener
  • Participeert actief in het NAH netwerk door jaarlijks de bijeenkomsten bij te wonen en actief mee te denken/werken aan verbetering tav behandeling van NAH
  • Is werkzaam in de eerste lijn
  • Betaalt jaarlijks 50 € om activiteiten binnen MENT te kunnen blijven organiseren.