Logopedie

  • De logopedist is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici
  • Heeft kennis van richtlijnen rondom NAH en gerelateerd aan centraal neurologische aandoeningen (parkinson en ALS)
  • Heeft in de laatste 3 jaar scholing gevolgd op het gebied van NAH: afasie,dysarthrie, rechter hemisfeerlaesie en slikken of een mulitdisciplinaire NAH cursus
  • Behandelt minimaal 4 patienten per week
  • Volgt per jaar minimaal 1 aanvullende nascholing/bijeenkomst/workshop/cursus op het gebied van NAH
  • Volgt minimaal 3 intervisie bijeenkomsten van Eye Opener per jaar
  • Heeft intervisie met collega logopedisten
  • Participeert actief in het NAH netwerk door jaarlijks bijeenkomsten bij de wonen en actief mee te denken/werken aan verbeteringen tav behandeling van NAH
  • Is werkzaam in de eerste lijn
  • Betaalt minimaal 50 € per jaar om activiteiten van MENT  te kunnen faciliteren