Partner worden van MENT

MENT is op zoek naar behandelaren in de regio Tilburg en omstreken die gespecialiseerd zijn in NAH om ons netwerk te verstevigen en zo nog optimalere multidisciplinaire zorg aan mensen met NAH te kunnen leveren.
Om te waarborgen dat MENT een stichting blijft voor en door professionele behandelaren heeft het MENT een aantal criteria waaraan de paramedische zorgverleners moeten voldoen.

Verwijzers en Therapeuten

Kennis

De paramedische zorgverleners van MENT moeten beschikken over:

 • Met goed gevolg doorlopen opleiding van specifieke discipline.
 • Kennis van richtlijn NAH.

Verder beschikken de behandelaren over basiskennis van:

 • De werking van het brein.
 • Oorzaken en vormen van hersenletsel.
 • De gevolgen van hersenletsel (neurologisch, cognitief, psychologisch etc., alsmede de interactie tussen diverse functiestoornissen) en de betekenis daarvan voor het functioneren van de NAH-cliënt en voor de cliëntomgeving.
 • De invloed van persoons- en omgevingsfactoren op het functioneren en het gedrag van de NAH-cliënt.

Competenties

 • Methodisch werken waarbij gebruik gemaakt wordt van valide en betrouwbare instrumenten.
 • In communicatie en behandeling flexibel aan kunnen sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt met NAH en het cliëntsysteem.

Voorwaarden

 • Indien van toepassing voor beroepsgroep, BIG-registratie.
 • Actief werkzaam met de doelgroep personen met NAH gedurende minimaal 1 jaar.
 • Aanwezigheidsplicht van minimaal 75% van de netwerkactiviteiten gedurende elk kalenderjaar.
 • Deelname is persoonsgebonden, niet praktijkgebonden.
 • Actieve participatie in het netwerk.
 • Deelnemers hebben kennis en maken gebruik van protocollen van het netwerk: diagnostiek, verslaglegging en rapportage.
 • Deelnemers conformeren zich aan gemaakte werkafspraken.
 • Deelnemers dienen de jaarlijkse contributie van € 50,= te voldoen. Indien nodig wordt dit bedrag bijgesteld. Deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk in kennis gesteld met de mogelijkheid de inschrijving kosteloos te beëindigen.